richwave_logo

การทำงานของอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร และหลักการส่งสัญญาณ

การทำงานของอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร และหลักการส่งสัญญาณ

อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการติดต่อกับผู้อื่นภายในพื้นที่ ๆ ไม่ไกลกันมากนัก เช่น ภายในอาคารสำนักงาน, ออฟฟิศ, พื้นที่กลางแจ้ง หรือการใช้ติดต่อกับสมาชิกในกรณีที่มีคนจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ จนทำให้การเดินตามหากันลำบาก อุปกรณ์นี้จะช่วยให้การเข้าถึงกันได้ง่าย จัดการงานและสื่อสารกันได้รวดเร็วทันใจ กระชับสั้นได้ใจความ และพกพาง่าย

ระบบเครื่องมีการติดต่อโดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ ไม่ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เนตที่อาจล่าช้า ใช้ได้แม้กระทั่งในพื้นที่อับสัญญาณมือถือ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจในระบบการใช้งานให้มากขึ้น ควรรู้จักหลักการส่งสัญญาณของตัวเครื่องทั้งผู้รับและผู้ส่ง จะได้รู้วิธีใช้ให้ได้ประโยชน์และราบรื่นมากที่สุด

ระบบการทำงานโดยรวมของ อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร

1.การทำงานระหว่างภาครับและภาคส่ง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้การส่งสัญญาณผ่านกระแสไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็ก ตัวเครื่องจะมีสายอากาศ ซึ่งใช้แผ่กระจายคลื่นวิทยุ เรียกได้ว่าเป็นการสื่อสาร “กึ่งสองทาง”

2.เมื่อมีการเปิดใช้งาน ระบบจะทำการแปลงกระแสไฟฟ้าให้กลายเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณจะถูกส่งผ่านสายอากาศไปยังเครื่องรับ

3.แหล่งพลังงานหลักมาจากแบตเตอรี่ และแบบไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทั้งสองประเภทมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ส่วนประกอบและการทำงาน

ส่วนประกอบหลักแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน นั่นก็คือ

1.ตัวเครื่องวิทยุ

เป็นตัวหลักที่ใช้สำหรับการสื่อสาร ภายในบรรจุแผงวงจรและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการติดต่อ ซึ่งมีแผงวงจรการทำงานด้านใน โดยจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ยี่ห้อและรุ่น

2.แหล่งกำเนิดพลังงาน

ตามที่กล่าวไปข้างต้น แหล่งพลังงานที่นิยมใช้คือแบตเตอรี่แบบแพ็คติดอยู่กับเครื่อง สามารถพกพาได้สะดวก เมื่อแบตฯ หมด สามารถถอดออกมาชาร์จไฟได้ ส่วนอีกแบบคือ DC Volts หรือการต่อกระแสไฟฟ้าตรง ตัวเครื่องจะวางอยู่กับที่ มีภาคจ่ายไฟเป็นตัวสำคัญในการทำงาน เคลื่อนย้ายไม่ได้ มีข้อดีคือไม่ต้องกลัวแบตฯ หมด ไม่ต้องชาร์จ เพราะตัวเครื่องถูกจ่ายไฟจากแหล่งพลังงานอยู่ตลอดเวลา

3.สายหรือเสาอากาศวิทยุ

ส่วนประกอบที่เชื่อว่าคนใช้งานต้องรู้จัก และเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะทำหน้าที่ในการรับสัญญาณวิทยุ ซึ่งถูกส่งมาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าเข้าตัวเครื่องอีก กรณีนี้จะเรียกว่าภาครับ และถ้าเป็นภาคส่งจะใช้สายอากาศเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นวิทยุ ให้แพร่กระจายสัญญาณไปยังเครื่องปลายทาง