richwave_logo

เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานราชการ

เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานราชการ (ความถี่ 136-174 MHz) 

วิทยุสื่อสารเครื่องราชการ (VP)
วิทยุสื่อสารสมัครเล่น (VR)

ตัวแทนจำหน่าย และหน่วยงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขาย – 062-324-4141

เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
(SYNTHESIZER) ของหน่วยงานรัฐ

จำหน่าย วิทยุสื่อสาร หรือเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ (SYNTHESIZER) ความถี่ประเภท 2 

“เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2” หมายความว่า เครื่องวิทยุคมนาคม ที่ผู้ใช้งานไม่สามารถตั้งความถี่ได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม แต่สามารถตั้งคลื่นความถี่ด้วยเครื่องตั้งความถี่ (PROGAMMER) หรือโดยวิธีอื่น ซึ่งเครื่องประเภทนี้ เป็นเครื่องที่ใช้ใน “หน่วยงาน” และ หน่วยงานรัฐ โดยการใช้ความถี่ จะต้องเป็นคลื่นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

หน่วยงาน ได้แก่

1.  กองทัพบก
2. กองทัพอากาศ
3. กองทัพเรือ
4. สำนักพระราชวัง
5. สำนักราชเลขาธิการ
6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
8. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
9. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
10. สํานักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร

11. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

12. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

13. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

14. กรมศุลกากร

15. กรมสอบสวนคดีพิเศษ

16. สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

17. กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

18. กระทรวงมหาดไทย

เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) 
136 -174 Mhz

ระบบดิจิตอล Digital DMR

ระบบ Analog ทั่วไป

Push to Talk over Cellular(POC)

ระบบดิจิตอล Digital DMR - 136-174 Mhz
ตราอักษร (Brand Name):  Hytera

ระบบดิจิตอล Digital DMR - 136-174 Mhz

วิทยุสื่อสารเครื่องราชการ
Play Video

แบบรุ่น Type/Model – PD408, BD558

เป็นวิทยุสื่อสาร ที่เน้นความปลอดภัยระดับสูง ทำงานด้วยระบบ Digital DMR ยากต่อการถูกดักฟัง เสียงชัดแบบ HD กำลังส่ง 5 วัตต์ ประเภทมือถือ รองรับการทำงานแบบ Analog ทั่วไป 

 • เครื่องทนทานตามแบบ Hytera
 • ผ่านมาตรฐาน IP54
 • ผ่านมาตรฐานทางทหาร MIL-STD-810
 • ผ่านการตรวจรับรอง (Type Approval Test) จากสำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Different operating modes: analog, DMR Tier II or mixed

Scans digital or analog channels

Supports pre-programmed text message transmission

TDMA direct mode allows up to two simultaneous calls, even without repeater
Voice operated transmit (VOX)

 • ความถี่ (Frequency Range) : VHF 136.0000-174.0000 MHz
 • ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด : 12.5 KHz
 • แรงดันไฟฟ้าใช้งาน : 7.2V DC
 • แบตเตอรี่ความจุ : 1,550 mAh (Li-Ion)
 • ใช้งานติดต่อกันนาน : 16 ชั่วโมง
 • ตัวเครื่องแข็งแรงทนทาน ตามมาตรฐานทางทหาร MIL-STD-810 C/D/E/F/G and IP54
ระบบ Analog ทั่วไป - 136-174 Mhz
วิทยุสื่อสาร Icom

ตราอักษร (Brand Name): ICOM

แบบรุ่น Type/Model IC-F1000T

การทำงานมาตราฐานเครื่องคมนาคมทั่วไป
ระบบ Analog ตัวเครื่องทนทาน มาตราฐาน ICOM
ผ่านมาตรฐานทางทหาร MIL-STD-810
ผ่านการตรวจรับรอง (Type Approval Test) จากสำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
วิทยุสื่อสารเครื่องราชการ
วิทยุสื่อสารเครื่องราชการ

ตราอักษร (Brand Name): ICOM

แบบรุ่น Type/Model IC-G86

การทำงานมาตราฐานเครื่องคมนาคมทั่วไป
ระบบ Analog ตัวเครื่องทนทาน มาตราฐาน ICOM
ผ่านมาตรฐานทางทหาร MIL-STD-810
ผ่านการตรวจรับรอง (Type Approval Test) จากสำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ระบบ Push to Talk over Cellular(POC)
วิทยุสื่อสารเครื่องราชการ

เครื่องรับ-ส่งแบบ
Push to Talk over Cellular(POC)

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาก้าวหน้าไปไกล มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 

ระบบของการสื่อสาร คือการสื่อสารผ่านวิทยุสื่อสาร ที่รวดเร็วฉับไว แต่การใช้งานวิทยุสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผล จำเป็นต้องมีความถี่ใช้งานเป็นของตัวเอง ซึ่งทรัพยากรความถี่เป็นสิ่งที่มีจำกัด และไม่เพียงพอต่อความต้องการ แม้ว่าจะมีความถี่ภาคประชาชนถึง 160 ช่องสัญญาณ ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังเป็นความถี่ที่ใครใช้ก็ได้ ไม่เป็นความลับ และไม่ได้รับความคุ้มครอง หากนำมาใช้งานในเชิงธุรกิจ ก็อาจจะเกิดปัญหาระหว่างการใช้งานได้ตลอด ทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจได้

 จึงได้มีการออกระบบที่ทำงานเหมือนวิทยุสื่อสาร แต่ทำงานผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งปัจจุบัน

มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วโลก มีความเสถียรสูง ตัวเครื่องจะทำงานเหมือนวิทยุสื่อสารทุกอย่าง ไม่ว่าจะมีปุ่มกด

Push to Talk (PTT) และมีลำโพงเสียงดัง ทำให้การใช้งานแตกต่างจากการเอาสมาร์ทโฟนมาลงโปรแกรมใช้งาน

อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นระบบดิจิตอลจึงสามารถพัฒนาการใช้งานอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ

ส่งวีดีโอแบบเรียลไทม์ มีระบบบริหารจัดกลุ่ม จัดการเครื่องลูก และมีระบบสั่งการรวมศูนย์(Dispatcher) รวมถึงสามารถ

บันทึกการสื่อสารไว้สำหรับยืนยันการสื่อสาร หรือพัฒนาการทำงานของบุคลากรในอนาคตได้ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน : ใช้พกพาสื่อสารกันในหน่วยงาน

 

คุณลักษณะทั่วไป

 • ผ่านการตรวจรับรอง (Type Approval Test) จากสำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • เป็นเครื่องที่มีการทำงานในรูปแบบของการ Push to talk over Cellular
 • มีลำโพงภายนอกเสียงดังเหมือนวิทยุสื่อสาร ความดังไม่น้อยกว่า 2W
 • เรียกสนทนาส่วนตัวได้ โดยแยกคู่ใช้งานกันได้อย่างอิสระ
 • เรียกสนทนาเป็นกลุ่มได้ โดยแยกกลุ่มใช้งานกันได้อย่างอิสระ
 • มีปุ่มกดฉุกเฉินที่เห็นได้ชัดและออกแบบมาเพื่อ Emergency Call โดยเฉพาะ
 • รองรับการทำงานกับระบบสั่งการรวมศูนย์(Dispatcher)
 • รองรับการตั้งค่าผ่านระบบตั้งส่วนกลาง โดยไม่จำเป็นต้องนำเครื่องกลับมาตั้งค่าหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเครื่อง เช่น ชื่อเครื่องและจัดกลุ่มใช้งาน
เช่าโทรศัพท์มือถือ

วิทยุสื่อสารใส่ซิม HYTERA POC รุ่น PNC 550

 • HYTERA วิทยุสื่อสาร PNC550 สีดำ
 • หน้าจอ Multi-Touch ขนาด 5 นิ้ว
 • กล้องระดับ HD กล้องหลัง 13 ล้าน กล้องหน้า 8 ล้านพิกเซล
 • มีระบบ Push to talk
 • รองรับระบบ 2 ซิม
 • วิทยุสื่อสารใส่ซิม พกพาสะดวก
 • ระบบเครือข่ายครอบคลุมมากกว่า 3G/4G/Wifi
 • เข้ากันได้หลายแพลตฟอร์มอย่างสมบูรณ์แบบ
 • ความปลอดภัยประสิทธิภาพสูง และความน่าเชื่อถือ
 • ใช้งานในหน่วยงานที่คลื่นวิทยุไม่สามารถเข้าถึง
 • ใช้งานได้ไกลทั่วไทย วอข้ามจังหวัด
  – ฟรีค่า server ปีแรก 
วิทยุสื่อสารสำหรับหน่วยงานราชการ