richwave_logo

ตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสาร Hytera (วิทยุสื่อสาร HYT Power 245 และ HYTERA Super 246

ตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสาร Hytera (วิทยุสื่อสาร HYT Power 245 และ HYTERA Super 246

บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ HYT Power 245 และ HYTERA Super 246

สามารถมั่นใจว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าแท้ภายใต้ ยี่ห้อ Hytera

บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้รับถูกเชิญไปเยี่ยมชมโรงงานของ Hytera เมื่อ ปี 2013 ใน ฐานะ ตัวแทนจำหน่าย HYT ของประเทศไทย

เราเป็นผู้ตัวแทนรายใหญ่สุดของประเทศไทย สำหรับวิทยุสื่อสาร HYT Power 245

ขายปลีก – ขายส่ง 

เปิดรับตัวแทน HYT ทั่วประเทศไทย

วิทยุสื่อสาร HYT ราคาปลีก 3,490 บาท (ทนทาน ป้องกันคลื่นแทรกได้ 100%)

ผ่านมาตราฐานหทาร MIL-STD เทียบเท่า Icom  ทนทานสูง รถทับได้

 จาก Hytera บริษัทของจีนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกในวงการวิทยุสื่อสาร 

วิทยุสื่อสาร แบบดิจิตอล (DMR)

HYTERA Super 246 

วิทยุสื่อสาร รุ่นเดียวในประเทศไทย ที่มีระบบป้องกันจากบุคคลภายนอกสูงที่สุด

ด้วยระบบ DIGITAL เน้น ความปลอดภัย ความลับในการสื่อสาร

 • ป้องกัน 100% จากเสียงก่อกวน บุคคลภายนอก ไม่สามารถก่อกวนได้
 • ป้องกัน 100% ไม่ให้เสียง ไปถึง บุคคลภายนอก ปลอดภัย ถึงแม้บทสนทนา จะเป็นความลับ 
 • ความทนทาน มาตราฐานกองทัพ USA 
 • ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท

ระบบวิทยุสื่อสาร DMR   

1. สามารถสื่อสารด้วยกำลังส่งสูงสุด 5 วัตต์

2. สามารถตั้งชื่อผู้ใช้เครื่อง เป็นการทำงานแบบระบบ ID เวลารับ-ส่ง สามารถแสดงชื่อ ผู้เรียก และ ผู้ส่งได้

3. ระบบเสียงที่มีความชัดเจน และ เสียงที่ไพเราะกว่า ระบบวิทยุสื่อสารทั่วไป หลายเท่า (คลายเสียงเวลาคุยมือถือ)

4. ระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล สามารถประหยัดแบตเตอร์รี่ และใช้งานได้นานกว่า วิทยุสื่อสารทั่วไป สูงสุด 16 ชั่วโมง

5. สามารถคุยแบบส่วนตัวได้ โดยเรียกคุย เฉพาะคน (การทำงานเหมือนโทรศัพย์มือถือ) 

6. สามารถคุยแบบกลุ่มได้ โดยเรียกคุย เฉพาะกลุ่ม 

 • นาย A นาย B นาย C ทำงาน แผนกฝ่ายขาย ในช่องใช้งาน 45
 • นาย C นาย D ทำงาน แผนกฝ่ายบัญชี ในช่องใช้งาน 45
 • นาย E เป็นหัวหน้า นาย E สามารถ เรียกคุยเฉพาะ ฝ่ายขาย ได้ โดย ฝ่ายบัญชี ไม่ได้ยิน ในช่องใช้งาน 45
 • นาย E เป็นหัวหน้า นาย E สามารถ เรียกคุยเฉพาะ ฝ่ายบัญชี ได้ โดย ฝ่ายขาย ไม่ได้ยิน ในช่องใช้งาน 45
 • นาย E เป็นหัวหน้า นาย E สามารถ เรียกคุยได้ทั้งหมด ในช่องใช้งาน 45

7. สามารถคุยทำงานร่วมกับ ระบบ วิทยุสื่อสาร เครื่องแดง แบบทั่วไป 

8. ระบบป้องกันเสียงจากบุคคลภายนอกด้วยระบบเลขฐานสูง (ระบบป้องกันคล้าย wifi) สามารถป้องกันเสียงจากบุคคลภายนอก และ บุคคลที่ต้องการฟังบทสนทนาของเรา เหมาะสำหรับองค์กร ที่ต้องการ มีความเป็นส่วนตัวสูง และ สนทนาความลับขององค์กร

 • ต่างจากวิทยุสื่อสาร Analog ทั่วไป เวลาตั้งโทน สามารถป้องกันได้แค่เสียงภายนอก แต่บุคคลภายนอกได้ยินเสียงเราตลอดเวลา
 • ระบบตั้งค่าของระบบ Digital มี code เป็นฐาน 010101 ซึ่ง การเข้่ามาก่อกวน และ ดักฟัง จะยากกว่าระบบ Analog แบบเดิม หลายเท่า  

ตัวเครื่องมีความทนทานสูงผ่านมาตรฐานความทนทานกองทัพสหรัฐฯ MIL STD C/D/E/F/G

และมาตรฐานกันละอองน้ำ IP-54

   

บจก. ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น 

เราเป็น หนึ่งใน KEY DEALER ที่มียอดขาย และ มีบริการที่ดีที่สุดในปี 2015

โทร 02-526-2442 ต่อ 0 ติดต่อ ฝ่ายขาย HYT Power 245

โทร 02-526-2442 ต่อ 31 ติดต่อ ฝ่ายขาย เพื่อขอเป็นตัวแทน HYT Power 245

โทร 083-221-3000 สำหรับวิทยุสื่อสาร HYTERA SUPER 246 

เพื่อขอเป็นตัวแทน HYTERA SUPER 246 

และ วางระบบ HYTERA SUPER 246