richwave_logo

ประเภทของวิทยุสื่อสาร มีกี่แบบ? แล้วแตกต่างกันอย่างไร?

ประเภทของวิทยุสื่อสาร มีกี่แบบ แล้วแตกต่างกันอย่างไร

วิทยุสื่อสาร เป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการใช้งานเพื่อการติดต่อกันภายในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีระยะพูดคุยห่างกัน ช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงาน หรือสื่อสาร การใช้อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เสมือนโทรศัพท์ชนิด มีความรวดเร็วมากกว่าระหว่างฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูล สามารถติดต่อกันได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเดินไปหากันให้เสียเวลา จนแผนงานต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างล่าช้า

และเพื่อการเลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ลองมาทำความรู้จักกับประเภทของวิทยุสื่อสารต่อไปนี้ ที่จะช่วยให้คุณเลือกแบบที่ใช้งานได้ตรงความต้องการมากที่สุด

การแบ่งประเภทวิทยุสื่อสารโดยดูจาก “สี” ของตัวเครื่อง

อาจเรียกว่า ว ดำ และ ว แดง ซึ่งเชื่อว่าเราส่วนใหญ่ ต้องเคยเห็นสีของอุปกรณ์ชนิดนี้กันมาทั้งสองแบบ สีเหล่านี้บ่งบอกถึงประเภทการใช้งานเอาไว้อย่างชัดเจน นั่นก็คือ

1. เครื่องสีแดง

เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับคนทั่วไป (Citizen Band) โดยมีคลื่นความถี่อยู่ในช่วง 245 MHz ใช้งานได้ 160 ช่องความถี่ กลุ่มประชาชนทั่วไป รวมถึงภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ได้ แต่กระนั้นหากกำลังส่งมีมากกว่า 5 วัตต์ขึ้นไป จำเป็นต้องขอใบอนุญาต เป็นข้อกฎหมายสำคัญที่ต้องทำ ส่วนประเภทที่มีกำลังส่ง 10 วัตต์ขึ้นไป ต้องทำทั้งใบขออนุญาตสำหรับใช้งาน และใบอนุญาตสำหรับตั้งสถานีด้วย

2.เครื่องสีดำ

เครื่องจมีย่านความถี่อยู่ที่ 136-174 MHz  มีระยะการส่งสัญญาณอยู่ที่ 2 เมตร ในขณะแบบแรกจะอยู่ที่ 70 เซนติเมตร ดังนั้นเครื่องชนิดนี้จะไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือกับประชาชนทั่ว อุปกรณ์วิทยุสื่อสารแบบเครื่องสีดำยังมีแบ่งออกเป็นประเภทย่อยอีก นั่นก็คือ

2.1.เครื่องสังเคราะห์ความถี่ประเภท 1 – บังคับให้ใช้ได้เพียงแค่ 18 หน่วยงาน ต่อมาคือ

2.2.เครื่องสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 – ผู้ใช้งานจะไม่สามารถปรับค่าความถี่ด้วยตัวเองได้ จะต้องใช้แค่คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยทั่วไปออกแบบให้ไม่มีหน้าจอ ไม่มีตัวเลข นิยมใช้กับหน่วยงานรัฐ, องค์กรการกุศล, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

2.3.เครื่องวิทยุสมัครเล่น – เป็นเครื่องที่เหล่าพนักงานมือสมัครเล่นนิยมใช้ แต่จะต้องมีการอบรม สอบให้ได้ก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้ได้แบบไม่ต้องกลัวผิดกฎหมาย การใช้งานเหมือนกับประเภท 1 แต่แบ่งให้ใช้คลื่นความถี่จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มสมัครเล่น และมีเกณฑ์การใช้งานที่ต้องอยู่ในข้อกำหนด เรียกว่า Band Plan ที่ต้องศึกษาให้ละเอียด

จะเห็นได้ว่าสีของวิทยุสื่อสาร เป็นการแบ่งแยกประเภทการใช้งานระหว่างประชาชนกับภาคส่วนสำคัญที่ต้องใช้เพื่อประสานที่เป็นทางการ เพราะฉะนั้นคุณควรเลือกซื้อชนิดที่ถูกต้อง ไม่ผิดกฎหมาย ศึกษาเรื่องการขอใบอนุญาตให้ดี ไม่งั้นพลาดท่าขึ้นมา บอกเลยว่าค่าปรับชวนหนาวแน่นอน!